رزومه من

5 سال سابقه کار در محیط های صنعتی دارم و با فرایند های صنعتی ساخت و برنامه ریزی آشنایی دارم

حدود 8 ماه سابقه کار بعنوان کارشناس منابع انسانی رو داشتم و متمرکز روی مصاحبه و استخدام کار میکردیم

حدود 1.5 سال هم تجربه مدیریت پروژه توی شرکت نرم افزاری رو دارم

حدود 1.5 سال در واحد کنترل کیفیت یک کارخونه تو زمینه صنایع چوبی و مبلمان کار کردم
الان هم در یک پروژه پتروشیمی در تیم مدیریت پروژه حضور دارم

مرتضی رضایی

مرتضی رضایی چراتی