رزومه من

۵ سال سابقه کار در محیط های صنعتی دارم و با فرایند های صنعتی ساخت و برنامه ریزی آشنایی دارم

حدود ۸ ماه سابقه کار بعنوان کارشناس منابع انسانی رو داشتم و متمرکز روی مصاحبه و استخدام کار میکردیم

حدود ۱.۵ سال هم تجربه مدیریت پروژه توی شرکت نرم افزاری رو دارم

مرتضی رضایی

مرتضی رضایی