عواطف اخلاقی و نقش آن در تربیت دینی، درسگفتار آرش نراقی

در این نوشتار درمورد رابطه میان عواطف اخلاقی و نقش آن در تربیت دینی صحبت خواهیم کرد.

بر اساس درسگفتار دکتر آرش نراقی، دانشیار دین و فلسفه، در کالج موراوین (Moravian College) پنسیلوانیای آمریکا.

در تربیت دینی عواطف نقش مهمی را ایفا میکند و ما را در التزام به عقاید مصمم تر میکند. عواطف پشتیبان عقاید و نمود خارجی باورهای ماست.

برای تحکیم عمل و باور دینی دو نوع عواطف مختلف رو معلمان دینی به کار می‌برند:
نوع اول: عواطف اخلاقی مثبت
نوع دوم: عواطف اخلاقی منفی

ادامه…