مدیریت پروژه و ده نکته برای موفقیت مدیران در پروژه

متن زیر ترجمه خودم از مقاله ای از وبسایت دانشگاه ویلانوا در آمریکا است که لینک مقاله را در انتهای نوشته آوردم.
این نوشته در زمینه مدیریت و کنترل پروژه بطور خلاصه و سرانگشتی نکاتی رو برای موفقیت میگه که خیلی از موارد استاندارد های مدیریت پروژه رو توخودش داره.

در مقام یک مدیر پروژه، وقتی بخواهیم پروژه را  در مسیر خود و در بودجه مورد نظر جلو برد، چالش های زیادی وجود خواهد داشت.
فاکتورهای زیادی برای در نظر گرفتن وجود دارد، همچنین اجزای داخلی و خارجی وجود دارد که میتواند دلیلی برای خروج پروژه از روال برنامه باشد.
با این حال اگر تعدادی اقدامات احتیاطی انجام دهید و همچنین برنامه عالی داشته باشیم میتوانیم پروژه خود را به سمت موفقیت راهبری کنیم.
اینجا ۱۰ نکته و ترفند برای مدیریت پروژه بمنظور اطمینان پیدا کردن از اینکه  پروژه در امتداد برنامه هموارتر حرکت خواهد کرد .

ادامه…