مقدمه ای کوتاه درمورد اصول و روش‌های توسعه چابک

این نوشته برگردان فارسی من از مقاله‌ خانم راسمن درمورد توسعه چابک هست

خلاصه :

در اینجا خانم راسمن خلاصه‌ای از اینکه چابک دقیقا چیست به شما ارائه می‌کند.بخاطر بسپارید، چابک صرفا یک روش نیست،این یک سیستم و تغییر فرهنگی در سازمان شماست. چابک در پروژه‌ها میدان دید و همچنین شفافیت زیادی ایجاد می‌کند که به عمق سازمان نفوذ می‌کند.

ادامه…

تفاوت بین مدیریت چابک و مدیریت سنتی پروژه‌های IT

متن زیر درمورد تفاوت مدیریت چابک و مدیریت سنتی در پروژه‌های IT هست که ترجمه خودم از وبسایت http://pmtips.net از لینک زیر هست:
http://pmtips.net/blog-new/the-difference-between-agile-and-traditional-it-project-management

کار و مدیریت پروژه بطور عمومی دو حالت داره: چابک و سنتی. روش سنتی مدلی هست که اکثر ما با اون بیشتر آشنا هستیم.بطوری که بعضی از کسب و کارها با این سبک متناسب هستند.دوست ما خانم جسیکا رادبرن درمورد تفاوت بین مدیریت چابک و مدیریت سنتی در پروژه‌های IT صحبت خواهد کرد.

مدیریت سنتی بدین معنی است که فعالیت‌ها موکدا محدوده‌ها،روش‌ها و چهارچوب‌های زمانی را مشخص می‌کنند.همه‌ی فعالیت‌ها باید براساس یک چرخه تکراری تمام شوند. این سبک چیزی نیست که شما در مدیریت چابک با آن سروکار دارید.

در مدیریت پروژه چابک ، فعالیت‌ها یک پروسه تعریف شده ندارند، بلکه ممکن است در طی فرایند از حالت اجرا به حالت تعریف دوباره یا برعکس حرکت کنند قبل ازینکه محصول نهایی تولید گردد. این سبک درواقع بیشتر روی کیفیت و خصوصیات بعنوان اصول پروژه تمرکز دارد تا اینکه براساس زمان یا هزینه تمرکز داشته باشد. ادامه…